Via diamant

La via diamant, és aquella via d'accés a la literatura científica que proporciona accés obert, lliure i gratuït, als articles, i possibilitat de reutilització, a través de les llicències Creative Commons. Aquesta via no té cap cost per a les persones autores, ni per les lectores. La 'via diamant' és la via recomanada per oferir autèntic accés obert a la ciència.