Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language & Literature

El propòsit de la revista és publicar investigacions excepcionals realitzades per estudiants (o graduats recents) de programes de màster i/o estudis doctorals (i post-doctoral fins a màxim de 5 anys) dins de l’àrea d’investigació Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Es publicaran investigacions empíriques (quantitatives o qualitatives) i estats de la qüestió (revisions bibliogràfiques recents). També publiquem articles encarregats a autors de renom internacional en aquestes àrees de recerca així com entrevistes amb reconeguts experts en aquests camps.

eISSN
2013-6196
Accés obert
Llicència
Estat
Publishing period
Català