Presència a fires i actes culturals

Tecles d'una màquina d'escriure

El Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona té presència anual als esdeveniments de difusió del sector del llibre més importants, a nivell nacional i internacional. En el marc de la seva col·laboració institucional, l’editorial de la UAB participa a diverses fires i actes culturals: