Papereria oficial

Tecles d'una màquina d'escriure

El Servei de Publicacions gestiona la producció de la papereria oficial dels centres de la UAB. Els productes inclosos a la papereria oficial tenen un preu fix per a tots els centres, que està recollit a la tarifa oficial.

Podeu fer els vostres encàrrecs mitjançant el formulari de comandes de papereria oficial.


L’encàrrec de productes que no formin part de la papereria oficial, com ara els segells de goma, s’haurà de fer sempre sota pressupost. El Servei de Publicacions facilitarà un pressupost a mida per a cada producte abans de la seva fabricació, sempre que se li faci arribar per correu una sol·licitud amb totes les característiques tècniques del producte i les quantitats.

Els centres que disposin d’una imatge corporativa pròpia o els centres vinculats a la UAB que vulguin encarregar productes de papereria també hauran de sol·licitar prèviament pressupost.

Els productes inclosos a la papereria oficial de la UAB són els següents:

 • Targetes de visita a 1 cara personalitzades
 • Targetes de visita a 2 cares personalitzades
 • Targetes grans a 1 cara personalitzades
 • Paper de carta DIN A4 personalitzat
 • Sobres americans sense finestra personalitzats
 • Sobres americans amb finestra esquerra personalitzats
 • Sobres americans amb finestra dreta personalitzats
 • Sobres mitjans personalitzats
 • Bosses blanques personalitzades
 • Diplomes oficials (horitzontals o verticals) DIN A4 sense personalitzar
 • Certificats oficials DIN A4 sense personalitzar

Per encarregar qualsevol producte que no estigui recollit en aquesta relació cal posar-se prèviament en contacte amb el Servei de Publicacions.

Els models dels productes de papereria oficial que s'utilitzen actualment són els definits al Manual d’imatge i d'identitat corporativa de la Universitat Autònoma de Barcelona, elaborat per l’Àrea de Comunicació i de Promoció, i els noms dels centres que s’inclouen a la papereria oficial són exclusivament els recollits a la Nomenclatura oficial de la UAB.

Si un centre de la UAB de nova creació o que hagi modificat el seu nom vol encarregar algun producte de papereria oficial personalitzat, ha d’assegurar-se que el nom correcte està recollit a la Nomenclatura oficial de la UAB. En cas contrari, s’ha d’adreçar a la Secretaria General de la UAB perquè la nova denominació s’inclogui a la Nomenclatura oficial de la UAB.

Si teniu cap dubte o problema, podeu contactar amb nosaltres amb el formulari de contacte o mitjançant el correu electrònic del Servei de Publicacions: sp@uab.cat