Anàlisi

Anàlisi és una revista científica impulsada pel Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona que publica articles procedents de projectes de recerca competitius, amb una clara articulació de teoria i metodologia, amb un marc teòric ben definit i actualitzat i plantejats com una aportació significativa a l'àmbit temàtic i disciplinar en el que s'emmarquin.

ISSN
0211-2175
eISSN
2340-5236
Accés obert
Llicència
Estat
Publishing period
Català