Videotutorials

Videotutorials

Els vídeos que us oferim fan una revisió del circuit de treball proporcionant una visió general de l'OJS 3.2.

 

1. Registre i tramesa

Els primers passos per poder fer una tramesa nova.

1.1. Registre d'usuari/ària

És indispensable estar registrat a la revista per poder fer una tramesa nova.

 

1.2. Registre d'usuari/ària amb ORCID (en producció)

Es mostra com fer el registre utilitzant el número d'ORCID, on prèviament ja s'ha fet l'alta. Aquesta opció ens permet recuperar les dades personals sense haver de tornar-les a introduir. 

 

1.3. Autor/a: tramesa de l'article

Aquest vídeo ens permet veure el procés de fer una tramesa nova a la revista des del punt de vista de l'autor/a.

 

2. Revisió

Primera etapa del circuit de treball.  

2.1. Editor/a: assignació de revisors/ores

Es mostra com l'editor/a assigna un revisor/a a una tramesa nova.

 

2.2. Revisor/a: acció de revisió

Es mostra quines accions han de fer els revisors/ores als quals se'ls assigna una tramesa.

 

2.3. Autor/a: retorn de revisió

Es mostra quins passos ha de seguir l'autor/a quan ha rebut els comentaris dels revisors/ores i com carregar la seva versió revisada.

 

2.4. Editor/a: nova ronda de revisió

Es mostra com es pot obrir una nova ronda de revisió, en cas que sigui necessari, i com assignar els revisors/ores que la duran a terme.

 

2.5. Editor/a: pas a edició

Es mostra com l'editor/a accepta la tramesa i carrega la versió final de l'article que passarà a la fase de correcció després dels canvis de revisors/ores i autor/a.

 

3. Editorial

Segona etapa del circuit de treball.

3.1. Corrector/a: tasca de correcció

En aquest vídeo, el corrector/a de l'article pot veure com carregar la seva versió corregida i la manera de notificar que ha finalitzat la tasca a l'autor/a i l'editor/a.

 

3.2. Autor/a: càrrega de la versió revisada

En aquest vídeo, l'autor/a pot veure com carregar la seva versió revisada i la manera de notificar que ha finalitzat la tasca a l'editor/a i el corrector/a.

 

3.3. Editor/a: pas a producció

En aquest vídeo es mostra com l'editor/a pot avançar a la fase de producció per preparar les galerades de l'article. Prèviament haurà de carregar la versió definitiva de l'article i seleccionar els arxius addicionals, si s'escau.

 

4. Producció

Tercera etapa del circuit de treball.

4.1. Maquetista: creació de galerades

En aquest vídeo, el maquetista assignat pot veure com carregar la galerada de l'article i la manera de notificar que ha finalitzat la tasca a l'autor/a i l'editor/a.

 

4.2. Autor/a: revisió de galerades

En aquest vídeo es mostra on pot veure l'autor/a els comentaris del maquetista i descarregar-se la galerada per revisar. Un cop finalitzada la tasca, haurà de carregar la galerada revisada o deixar els comentaris adients i notificar-ho a editor/a i maquetista.

 

4.3. Editor/a: publicació de l'article

En aquest vídeo es mostra com l'editor pot carregar la galerada final de l'article i completar-ne les metadades definitives per deixar-lo llest per publicar-se.

 

4.4. Editor/a: creació d'un nou número

En aquest vídeo s'ensenya la manera de crear un número nou per afegir-hi posteriorment els articles corresponents.

 

5. Gestió d'usuaris/àries

Administració dels usuaris/àries de la revista. 

5.1. Editar usuari/ària

Com podem veure en aquest vídeo, es poden modificar, afegir o eliminar detalls d'un usuari/ària un cop registrat.

 

5.2. Fusionar usuaris/àries

En cas que un usuari/ària s'hagi registrat dues vegades i tingui comptes duplicats, aquests es poden fusionar per evitar confusions tal com es mostra en aquest vídeo.

 

6. Càrrega d'articles

Càrrega d'articles.

6.1. Càrrega QuickSubmit

Aquest mòdul d'OJS 3 ens permet fer la càrrega d'articles ràpidament a la fase de producció o directament a un número.

 

Crèdits

Música: https://www.bensound.com