Ciències

Ciències és una revista del i per al professorat de ciències de totes les escoles de Catalunya i altres territoris de parla catalana.
La revista és un espai on compartir experiències, reflexions i recerques sobre l’ensenyament i  aprenentatge de les ciències en els diferents nivells escolars. S’hi publiquen articles relacionats amb la pràctica educativa, recursos i experiències didàctiques innovadores i s’hi comparteix i intercanvia amb la comunitat iniciatives, bones pràctiques i recerques.

eISSN
1699-6712
Accés obert
Llicència
Estat
Publishing period
Català