Publicació de les tesis doctorals

El Servei de Publicacions publica les tesis defensades a la Universitat Autònoma de Barcelona a la plataforma TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que conté més de 37.000 tesis a text complet, en format electrònic d'accés obert.

La UAB, amb més de 10.500 tesis i més del 28 % de totes les tesis publicades en aquesta plataforma, lidera la publicació de tesis doctorals a TDX.

La informació sobre el dipòsit de la tesi i la seva publicació a TDX està disponible a la pàgina web Doctorat.