Publicació de llibres propis

El Servei de Publicacions és una editorial universitària que publica i distribueix llibres propis o en coedició amb altres universitats, institucions i editorials públiques o privades.

Els originals que es presenten al Servei són valorats per experts sota la supervisió d’un director de col·lecció, en un procés que en certifica la qualitat científica i acadèmica. Quan el llibre és acceptat per publicar-lo, l’equip tècnic del Servei garanteix que el procés d’edició i de distribució es realitzarà amb rigor professional i amb totes les garanties.

Actualment, la principal línia de treball del Servei en l’àmbit editorial està dirigida a promoure la publicació de llibres en format electrònic i a impulsar la ciència oberta.