Publicació de revistes científiques

El Servei de Publicacions gestiona la producció i distribució de revistes científiques de la UAB en format digital d'accés obert, si bé algunes revistes, per necessitats de promoció o protocol, s'imprimeixen simultàniament en paper.

El Servei també ofereix a les revistes científiques de la UAB un espai per a la seva gestió integral a la plataforma Revistes Digitals UAB (ReDi), basada en OJS. L'objectiu d’aquesta plataforma és facilitar a les revistes les eines necessàries perquè puguin gestionar tot el procés de selecció d’articles i d’edició de forma professional, i ajudar-les d’aquesta manera a posicionar-se en els índexs d’impacte de referència més importants en el camp de la difusió científica nacional i internacional.

Les revistes de la UAB, fetes amb rigor professional des d’una perspectiva tant acadèmica com editorial, tenen per objectiu difondre els resultats de la recerca que es realitza als departaments i centres d’investigació de la Universitat.