Producció de la papereria oficial

El Servei de Publicacions gestiona la producció de la papereria oficial de la UAB.

Els models que s'utilitzen són els definits al Manual d’imatge i d'identitat corporativa de la Universitat Autònoma de Barcelona, elaborat per l’Àrea de Comunicació i de Promoció.

Els noms dels centres que s'apliquen a la papereria són els recollits a la Nomenclatura oficial de la UAB.

Podeu obtenir més informació d'aquest servei a la secció de papereria.