Jordi Vidal (Barcelona, 1974) és professor agregat del Departament de Cien­cies de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la Universitat Autónoma de Barcelona, especialista en historiografia i historia del Proxim Orient Antic. Actualment codiri­geix el projecte de recerca «La asiriología y la arqueología bíblica en España durante el franquismo», financiat pel Ministeri de Ciencia i lnnovació. Entre les seves obres destaquen Las aldeas de Ugarit (Sabadell, 2005), Studies on Warfare in the Ancient Near East (Münster, 201 O), Diccionario biográfico del orientalismo antiguo en España (la Corunya, 2013), Historia del Instituto del Próximo Oriente Antiguo (1971-2012) (Barcelona, 2016), La interpretación del antiguo Israel (Barcelona, 2017), Lletres bíbliques. La correspondencia entre Francesc Cambó i Bonaventura Ubach (Barcelona, 2021), L'arqueóleg de Cambó (Bellaterra, 2021) i Viatge a Terra Santa (1930) (Bellaterra, 2022). És el fundador i director de la revista academica Historiae.