Publicacions Matemàtiques

Publicacions Matemàtiques és una revista de recerca matemàtica publicada pel Departament de Matemàtiques des de 1976. Cada any es publiquen dos números, que constitueixen un únic volum. La revista té una gran tirada i la reben més de dues-centes biblioteques de tot el món.

ISSN
0214-1493
eISSN
2014-4350
Accés obert
Llicència
Estat
Publishing period
Català