Methodos

Methodos publica articles sobre didàctica de les llengües i la cultura clàssiques en qualsevol nivell educatiu amb vocació és esdevenir un espai de trobada entre l'ensenyament secundari i l'universitari, entre l'estudi del llatí i del grec, entre la didàctica de la llengua i de la cultura clàssica.

eISSN
2013-682X
Accés obert
Llicència
Estat
Publishing period
-
Català