Medievalia

Medievalia és la revista pròpia de l’Institut d’Estudis Medievals (IEM), de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fundada l'any 1980, el seu objectiu és servir de mitjà de difusió d'investigacions i d'idees originals sobre l'Edat Mitjana des d'una perspectiva d'interciència. També publica els simposis i taules rodones organitzats anualment per l'IEM, un ampli ventall de recensions crítiques de la bibliografia publicada en els darrers anys, i els estudis i seminaris dels grups de recerca vinculats a l'IEM.

ISSN
0211-3473
eISSN
2014-8410
Accés obert
Llicència
Estat
Publishing period
Català