Locus Amoenus

Locus Amoenus és una revista científica de periodicitat anual i accés obert publicada pel Departament d'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Publica articles revisats per «doble ceg» en tots els camps de la història de l'art, de metodologies diverses i en funció de la seva originalitat, rellevància o interès interdisciplinar.

ISSN
1135-9722
eISSN
2014-8798
Accés obert
Llicència
Estat
Publishing period
Català