Journal of Human Security and Global Law

El Journal of Human Security and Global Law és una revista interdisciplinària publicada des de 2022 per la Càtedra Manuel Ballbé i la Universitat Autònoma de Barcelona. Inclou articles d’investigació empírica i teòrica en totes les àrees de la seguretat humana (ambiental, econòmica, alimentària, sanitària, comunitària, política i personal) (PNUD, 1994), procedents de totes les regions del món des d’una aproximació metodològica pròpia de les ciències historicojurídiques.

eISSN
2938-1487
Accés obert
Llicència
Estat
Publishing period
Català