grafica

grafica està especialitzada en disseny gràfic i està oberta a les més àmplies perspectives que sobre el disseny es puguin adoptar. Els seus continguts poden ser representatius d’aquestes múltiples perspectives però no tindran cabuda aquells que siguin presentats des d’una metodologia no científica.

ISSN
2339-7500
eISSN
2014-9298
Accés obert
Llicència
Estat
Publishing period
Català