ELCVIA. Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis

ELCVIA és una revista electrònica internacional sobre la teoria i les aplicacions de la visió per ordinador i l'anàlisi d'imatges. Amb la finalitat de publicar articles d'alta qualitat, tots els articles rebuts són revisats exhaustivament per un comitè d'experts reconeguts internacionalment. Com a conseqüència, en els últims dos anys només el 25% dels articles rebuts han estat finalment acceptats per a la seva publicació.

eISSN
1577-5097
Accés obert
Llicència
Estat
Publishing period
Català