L'objectiu d'aquesta revista és promoure, compartir i discutir nous aspectes i avenços en la investigació educativa entre la comunitat educativa, els professionals de l'educació, els científics i acadèmics, i el públic especialitzat en temes generals de caràcter educatiu. Té un enfocament interdisciplinari i inclou resultats d'innovació, estudis de cas, enquestes, discussions de temes conceptuals i metodològics i dels supòsits subjacents a la investigació educativa, així com avenços d'investigacions en curs. Els textos publicats són inèdits i provenen de la investigació o de la reflexió especialitzada dels seus autors.

ISSN
0211-819X
eISSN
2014-8801
Accés obert
Llicència
Estat
Publishing period
Català