Documents d’Anàlisi Geogràfica

Documents d’Anàlisi Geogràfica és una revista acadèmica en accès obert adreçada als estudiosos i professionals que s'interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes. Té per objectiu la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d'arreu del món relacionats amb la ciència geogràfica i amb les disciplines afins i preveu, al mateix temps, la difusió de publicacions i d'esdeveniments científics que hi són vinculats.

ISSN
0212-1573
eISSN
2014-4512
Accés obert
Llicència
Estat
Publishing period
Català