Doblele

Doblele és una publicació de caràcter interdisciplinari que busca donar a conèixer les línies de debat actuals en l'àmbit de l'espanyol com a llengua estrangera (ELA). Doblele inaugura un espai d'intercanvi i d'exploració en l'ensenyament de la llengua i la literatura a l'aula d'ELA, amb noves lectures que busquen ser compartides i debatudes.

eISSN
2462-3733
Accés obert
Llicència
Estat
Publishing period
Català