La revista ReGrOC té com a objectiu fonamental constituir-se com un espai de reflexió sobre l'ensenyament de la gramàtica a Secundària i Batxillerat. En aquest sentit, vol donar difusió no només a propostes de caràcter teòric que comporten una actualització de l'ensenyament de la gramàtica, sinó també proporcionar eines didàctiques que puguin ser implementades a l'aula.

eISSN
2565-0394
Llicència
Estat
Publishing period
Català